Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: Inovace – Inovační projekt – Výzva VIII.

Název projektu:  Zavedení výroby faksimile maleb a grafik v tiskárně TNM PRINT s.r.o.

Cíl projektu: Primárním cílem projektu je pořízení nového osmibarvého tiskového stroje a SW pro tisk s rozšířeným gamutem a jeho uvedení do provozu, který umožní sériovou výrobu nového produktu. Sekundárním cílem je přístavba výrobních prostor žadatele. Přístavba výrobních prostor je nezbytná pro umístění nového osmibarvového tiskového stroje.

Stručný popis operace: Projekt je zaměřen na výrobu faksimile uměleckých děl pomocí ofsetového tisku. Prototypové výtisky jsou výsledkem prací žadatelova interního VaV oddělení ve spolupráci s vysokou školou. Pro zavedení sériové výroby faksimile uměleckých děl je pro žadatele nezbytné pořízení nového osmibarvového tiskového stroje a SW. Pro umístění stroje v provozovně žadatele jsou nezbytné stavební úpravy, které jsou součástí projektu.

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Odebírat novinky