I přesto, že je Albatros Media a. s. nakladatelským velikánem, nespolupracujeme pouze s tiskařskými giganty, ale velmi rádi jsme navázali spolupráci i s tiskárnou TNM. Nejvíce si ceníme kvality tisku a lidského přístupu. Ochotně reagují na naše zvýšené nároky a požadavky, reagují pružně a vstřícně. Technologicky jsou pro nás naprosto vyhovující, proto s TNM tiskneme velkou část naší produkce.