Udržitelnost je pro nás klíčová

Ve všech našich aktivitách se snažíme maximálně dbát na kvalitu našeho životního prostředí. Při výběru papíru upřednostňujeme papír vyrobený z šetrně obhospodařovaných lesů. Používáme barvy Epple Extreme PSO, které jsou šetrné k přírodě a jsou až z 80% založeny na obnovitelných surovinách. Pro výrobu našich knih také částěčně využíváme elektrickou energii z vlastní fotovoltaické elektrárny umístěné na střechách našich výrobních hal a aktivně snižujeme svou uhlíkovou stopu.

Používáme stroje s co nejnižší uhlíkovou stopou

Pro výrobu našich knih a dalších tiskovin, spolupracujeme s dodavateli strojního vybabení, pro které je prioritou snižování své vlastní uhlíkové stopy. Například japonská společnost Komori, od které používáme tiskové stroje Lithrone G40P a GL 540 HC+HUV, snížila svou uhlíkovou stopu o 30% za posledních 10 let a do roku 2050 plánuje být CO2 neutrální. Müller Martini, náš dodavatel zavěšovacího stroje Diamant M35 a Nitošičky VENTURA MC, je součástí iniciativy Blue Competence, která si klade za cíl propagovat udržitelná řešení v průmyslu, která vedou k novým energetickým koncepcím, efektivnímu využívání omezených zdrojů nebo zlepšení kvality života.

 

Zaměřujeme se na udržitelnost vstupních materiálů

Ve výrobě pracujeme s certifikovaným papírem a rádi vám vyrobíme knihu, u které je zajištěno, že pro její výrobu byl použit papír vyrobený ze dřeva z šetrně obhospodařovaných lesů s prokazatelným původem dřeva. Forest Stewardship Council® je mezinárodní nezisková organizace, která vznikla v roce 1993. Základní myšlenkou organizace FSC je podporovat environmentálně odpovědné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů celého světa, a tím napomoci chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy.

Barvy které používáme – Epple Extreme PSO, jsou šetrné k přírodě. Jedná se o procesní barvy, které jsou až z 80% založeny na obnovitelných surovinách. Firma Epple s barvou Extreme PSO byla oceněna bronzovou medailí CRADLE TO CRADLE.

 

Naše knihy vznikají pomocí ekologicky vyrobené energie

V roce 2020 jsme na část našich střech instalovali fotovoltaickou elektrárnu, která nám pomáhá částečně pohánět výrobu knih a dalších tiskovin vlastní zelenou el. energií a přispět tak k ochraně životního prostředí. Při výrobě se také snažíme využívat odpadní teplo, které přirozeně vzniká chodem našich strojů, například k temperování skladu papíru.

Ekvivalent zasazených stromů z FVE

Úspora emisí CO2 díky FVE