Certifikát kvality

Jsme certifikováni normou ISO 9001:2015 se silným systémem řízení jakosti v celém průběhu výrobního procesu. Navrhujeme optimální řešení pro vaše zakázky, poradíme vám ve výběru vhodného materiálu a formátu. Taktéž pro vás zajistíme výrobní vzorky.

V květnu roku 2004 firma získala certifikaci ISO 9001, jako výraz vysoké pozornosti, která je věnována kvalitě a neustálému zdokonalování celého procesu realizace zakázky.

Díky této normě jsme schopni udržet stálé vysokou úroveň výrobního procesu a tím i stabilní a vysoké kvality poskytovaných služeb a výrobků zákazníkům. Jsme shopni optimalizovat náklady – snížení provozních nákladů, snížení nákladů na nekvalitní výrobky, úspora surovin, energie a dalších zdrojů a další.

TÜV (zkratka pro Technischer Überwachungs-Verein, česky Technické kontrolní sdružení) je německé sdružení organizací, které se zabývají testováním výrobků všeho druhu, za účelem ochrany lidí a životního prostředí proti různým nebezpečím.

TÜV také poskytuje certifikační služby pro různé standardy, např. systém řízení jakosti podle ISO 9001.