Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: Úspory energie III. výzva

Název projektu: Instalace energeticky úsporných strojů a zařízení v TNM PRINT s.r.o.

Cíl projektu: Prostřednictvím projektu dojde k výměně balících strojů, výměně skládacích strojů, decentralizaci serverů a decentralizaci kompresorovny.

Stručný popis operace: Projekt je zaměřen obnovu technologického vybavení firmy, konkrétně pak na náhradu několika zdrojů stlačeného vzduchu za jeden úspornější zdroj, náhradu starých PC serverů, a dále náhradu balících a skládacích strojů.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.