Projekt

DIGITALIZACE VÝROBY VE SPOLEČNOSTI TNM PRINT

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je systém umožňující on-line sběr, vyhodnocení a analýzu výrobních dat provozu společnosti. Celkový posun v digitalizaci společnosti, zajištění automatizace vybraných výrobních procesů a maximalizace plynulosti výrobního procesu prostřednictvím moderních technologií.

Odebírat novinky