Projekt Instalace střešní FVE o výkonu 132,4 kWp

Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0005477

Příjemce podpory: TNM PRINT s.r.o.

Předmětem projektu je instalace FVE o výkonu 132,40 kWp bez akumulace na střechy objektů areálu tiskárny spol. TNM PRINT s.r.o.

Cílem projektu je snížení neustále se zvyšujících provozních nákladů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v energetickém hospodářství firmy.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF).