Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: Úspory energie I. výzva – aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Název projektu: Instalace FVE ve společnosti TNM PRINT s.r.o.

Cíl projektu: Cílem projektu je dosažení energetické úspory prostřednictvím instalace obnovitelného zdroje energie. Obnovitelné zdroje nejsou v současnosti v provozovně žadatele využívány.

Stručný popis operace: Předložený projekt je zaměřen na instalaci fotovoltaického systému o výkonu 80,19 kWp. Realizací projektu se sníží nákup elektřiny ze sítě. Projekt je zaměřen na snížení provozních nákladů, konkrétně na snížení nákladů na elektrickou energii. Za účelem dosažení úspor snížením nákupu energií ze sítě se rozhodl žadatel napravit dnešní nevyhovující stav a realizovat fotovoltaickou výrobnu elektrické energie.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Odebírat novinky